OŠ Peresteg nosi ime File Sedenika

Delegacija iz Koljnofa na čelu s načelnikom Franjom Grubićem je subotu bila pri svetačnom imenovanju škole u Peresztegu u Osnovnu školu File Sedenika. 1862. ljeta rodjeni pjesnik i kantor iz Maloga Borištofa je onde od 1888. do svoje smrti 1920. ljeta bio učitelj i pak direktor škole.

Tamburaši koljnofske Osnovne škole i čuvarnice Mihovila Nakovića su oblikovali program. Pred svetačnim aktom u Peresztegu je bila delegacija na cimitoru u Peresztegu, kade stoji spomenik u čast File Sedenika. Spomenik su na inicijativu Koljnofcev pred petimi ljeti postavili. „Mi smo jako ponosni da smo dali jednoga Hrvata u ugarsko selo“, je rekao Grubić.

Zatim su bili pri svetačnom aktu imenovanju škole u Peresztegu u Osnovnoj školi File Sedenika. Na priredbi su bili i Nikola Benčić i Ivan Rotter. On je recitirao pjesmu „Moj jubilej“ File Sedenika.


Tamburaški orkestar Osnovne škole i čuvarnice Mihovila Nakovića
su muzički oblikovali svetačni akt u Perestegu

Dan sela i 14. književni susreti u Koljnofu

Zatim su u Koljnofu svečevali Dan sela s hrvatskim težišćem je rekao načelnik Koljnofa, Franjo Grubić. Na različni mjesti Koljnofa su nudili kulinarske špecijalitete, sajam, program za dicu kot i muzički i folklorni program sa seoskimi tamburaši i gosti iz Unde, Gradišća i Bosne i Hercegovine. U Koljnofu su prošli vikend priredili i 14. književne susrete.