Koljnofska dica su dva dane u Buševcu

15 školarov četvrtoga razreda osnove škole Mihovil Naković u Koljnofu je momentano na Školi hrvatskoga jezika u Hrvatskoj. Oni su gosti škole u Buševcu odnosno Vukovini, s kom imaju jur dugoljetnu suradnju. Program dvodnevnoga boravka obuhvaća izlete, skupno podučavanje s dicom iz Buševca i pohod Zagreba.

Školare sprohadjaju Sabine Balogh i Ingrid Klemenšič. Polag učiteljice Klemenšić su ovakovi projekti važni, ar se tako gaji hrvatska rič.

Partnerstvo s Buševcem ima koljnofska škola jur desetljeća dugo. Pred oko desetimi ljeti su počeli i tim, da dojdu učiteljice iz Buševca u Koljnof na podučavanje. Sada su bile četire dane ovde a dojt ćedu i u maju pak juniju, tako Klemenšić.

Hrvatski jezik gaju na školi različnimi projekti

Na osnovnoj školi u Koljnofu podučavaju od prvoga razreda hrvatski. Kad dojdu dica u školu govoru jezik nek slabo ali oni se trudu, da se to poboljša i zbog toga imaju različne projekte, veli učiteljica Ingrid Klemenšić.

To je na primjer za 4. razred pohod Buševca. Lani su svečevali 40 ljet partnerstva s velikom feštom u Buševcu. 5. razred se vozi u juniju u Dramalj u „Školu prirode“ a školari 6. do 8. razreda idu svako drugo ljeto u Kiseljak u centralnoj Bosni, kim ima Koljnof od 2011. ljeta oficijelno partnerstvo.