Merkel i Orbán pri spomenpriredbi u Šopronu

Pandiljak točno na dan je 30. obljetnica takozvanoga Paneuropskoga piknika na granici med Šopronom i Svetom Margaretom. Ča je spočetka bilo predvidjeno kot protest protiv Berlinske zidi je rezultiralo u tom, da je nekoliko sto stanovnikov iz bivše istočne Nimške pobignulo u Austriju.

19. augusta 1989. ljeta su prilikom Paneuropskoga-piknika na ugarskoj granici otvorili šopronsku cestu kod sv. Margarete. Oko 600 gradjanov bivše Nimške Demokratske Republike DDR je ovim putem pobiglo u zapad.

500 biguncev je došlo najednoć prik granice

Za bigunce je bio odgovoran kotarski komandant žandarmerije u željezanskom kotaru, Štefan Biric. Kot veli Biric je on bio s kolegom štacijoniran na granici kod Svete Margarete, kad je oko 500 ljudi došlo iz Ugarske u Austriju.

Spočetka su mislili da su to Ugri, dokle su upametzeli da su to bigunci iz bivše Nimške Demokratske Republike.

Stari i mladi ljudi kot i dica da su bižali na cesti u smir Svete Margarete.

On da je pak tu grupu zustavio i je rekao, da već ne tribaju bižati, da su u Austriji. Konačno je došlo pak devet busov, ki su otprimili te ljude u Beč.

Dva dane kašnje da je došla grupa od 200 ljudi kod Klimpuha prik granice, se spominja Štefan Biric, ondašnji komandant žandarov.

Od onda početo je u toku nekoliko tajedan pobiglo prik 50.000 DDR gradjanov iz Ugarske prik Austrije u zapadnu Nimšku. Jur cijeli vikend dugo se u Šopronu različnimi priredbami spominjaju ovih dogodjajev pred 30 ljeti.

Angela Merkel i Viktor Orbán u Šopronu

Pandiljak dopodne je u Šopronu bila na gosti nimška savezna kancelarka Angela Merkel. Nju je primio ugarski premijer Viktor Orbán.

Prilikom 30. obljetnice Paneurospkoga piknika su pandiljak otpodne na licu mjesta svetačno otvorili centar za pohodnike a park spominkov su obogatili kusićem nekadašnje Berlinske zidi, ka je pak onda pala u jeseni 1989. ljeta.