Nova cesta povezuje Šopron s Jurom

Novi dio autoceste M85 od Šoprona je otvoren za promet. Dvotračna cesta u dva smire pelja do Jure, kade se more dalje do Budimpešte. Autocesta ima pet izlazov odnosno ulazov kot i troja odmarališća. Pred nekolikimi ljeti su počeli djelati na ovoj poveznici dvih najvažnijih varošev u zapadnoj Ugarskoj – Šopronu i Juri –, ar su postojeće bile jako opterećene.

Novi dio autoputa ide paralelno postojećoj saveznoj cesti, mimo graničnoga prelaza kod Koljnofa i Kerestura i sjeverno zaobilazi Šopron. Cesta završava sada pred Šopronom.

Pogodjena sela su trpila pod tranzitnim prometom. Krez Koljnof na primjer, se je na dan vozilo ča do 20.000 vozil. Jur sada da je situacija čuda bolja, tvrdi načelnik Koljnofa Franjo Grubić. Jedna tretina dosadašnjega prometa da se nadalje vozi krez selo.

U centru Koljnofa da se ne čuje prometna larma, ovako Franjo Grubić dalje. Pokidob da su cestu izgradili niže od postojećega nivo-a se ni u blizini čuje larma, iako je dozvoljena brzina od 110 kilomtrov na uru.

Za novu autocestu M85 će se od 2021. ljeta tribati vinjeta. Vinjeta za auto na području županije na ljeto dan stoji oko 5.000 forintov, to je oko 15 eurov. Za cijelu Ugarsku se plaća prilično 145 eurov.

Predvidjeno odmarališće kod Koljnofa

Kod Koljnofa da su izgradili kružni promet, kod koga se more ulaziti odnosno izlaziti od ove novo izgradjene ceste. Na koljnofskom hataru je zvana toga parkirališće, ko da ćedu proširiti u počivališće, razlaže načelnik Koljnofa.

Novo izgradjeni dio autoceste M85 da je svakako obogaćenje za Koljnof. Dokle su prije tribali prilično uru i 15 minut do Jure, obladaju tu istu štreku sada u 40 minut, veli Franjo Grubić.

Cestu, ka će konačno peljati do graničnoga prelaza kod Klimpuha i u tunelu sjeverno zaobilaziti Šopron, su počeli graditi pred prilično dvimi ljeti.