70 školarov pri Nakovićevom naticanju

Ravno 69 školarov i školaric iz svih gradišćanskih sel Ugarske je čer srijedu sudjelivalo pri 27. Nakovićevom naticanju u lipom govoru u Koljnofu. Školari su recitirali pjesme i čitali tekste svećenika, pedagoga i književnika Augustina Blazovića, ki se je rodio pred 100 ljeti.

Direktorica dvojezične osnovne škole Mihovila Nakovića u Koljnofu, Agica Sárközi je jako zadovoljna i vesela, ar lani su morali naticanje prirediti u online-formatu. Ljetos su sudioniki iz svih hrvatskih sel, početo od Kemlje do Petrovoga Sela, došli u Koljnof. Velika hvala da pripada učiteljem, ki se svaki put trudu i pripravu dicu na naticanje.

Pjesme i teksti Augustina Blazovića

Jur nekoliko ljet dugo imaju pri Nakovićevom naticanju literarno težišće. Lani je to bila koronaliteratura a ljetos su zibrali književnika Augustina Blazovića, ki bi ljetos svečevao svoj 100. rodjendan. U niži razredi – od 1. do 4. razreda – su sudioniki morali recitirati pjesme. Njev nastup je ocijenio stručni žiri s trimi osobami. U viši razredi – od 5. do 8. razreda – je bila zadaća pročitati zibrani tekst. I u ovoj grupi su imali osebujni žiri.

Augustin Blazović je jedan od najpoznatijih suvrimenih piscev Gradišćanskih Hrvatov. Rodio se je 29.1.1921. ljeta u Frakanavi. Umro je 10.5.2004. ljeta u Beču.

Člani žirija su bili doravnateljica Osnovne škole Mihovila Nakovića Tereza Daniel Kolonović, bivši ravnatelj OŠ Vukovina iz Hrvatske Krešimir Matašin, Maria Fülöp-Huljev i Mijo Karagić iz Unde, pjesnikinja Doroteja Zeichmann-Lipković i glavni urednik Hrvatskih Novin Petar Tyran iz Austrije.

Dobitniki različnih kategorijov dostano osebujne dare. Ali zapravo svako dite, ko sudjeluje dostane mali dar. „Nijedno dite iz Koljnofa još nije prošlo prez dara“, je rekla direktorica Sárközy. Tako kanu da mladi povezuju pozitivne dojme s ovim naticanjem i s hrvatskim jezikom. Po natcicanju su opet priredili mali kulturni program u auli osnovne škole u Koljnofu.

Dobitniki i dobitnice u različni kategorija

1. kategorija
I. Zsombor Sándor – Koljnof
II. Greta Guzmits – Unda
III. Magdalena Kovač – Hrvatski Židan
IV. Levente Molnár – Petrovo Selo (posebna nagrada)

2. kategorija
I. Nadine Begović – Koljnof
II. Petra Egrešić – Koljnof
III.Izabella Németh – Koljnof
IV. Florijan Kovač – Hrvatski Židan (posebna nagrada)

3. kategorija
I. Helga Škrapić – Petrovo Selo
II. Gergő Guzmić – Unda
III. Goran Suklić – Sambotel
IV. Greta Martinšić – Bizonja (posebna nagrada)

4. kategorija
I. Dušan Filipović – Petrovo Selo
II. Nikolina Temmel – Petrovo Selo
III. Gina Völgyi – Koljnof
IV. Ákos Liszkai – Kemlja (posebna nagrada)