Nova grupa Mješanci u Koljnofu

U Koljnofu se je pred kratkim formirala nova tamburaška grupa pod imenom Mješanci. Šest članov je mišovina tamburašev iz različnih sastavov, i to od Koljnofskoga orkestra, Štrabancev i ženskoga sastava Lipotice, ki se je pred kratkim raspao. Novi tamburaški sastav je nastupio pri hrvatskom balu u Koljnofu.

U grupi da su se našli tri muži i tri žene, ki jako rado sviraju tamburicu i gaju hrvatsku rič, veli Silvana Pajrić.

Najavit ćedu se za glazbeni Festival Pitomača

Tamburaši Mješanci probaju jednoč u tajednu, pred nastupi se sastanu i većkrat. Oni su imali jur već nastupov u Gradišću, ke si sami organiziraju, a sada se kanu najaviti za glazbeni festival Pitomača u Hrvatskoj.

Muzički stil grupe je šarolik, igraju gradišćanske jačke i hrvatske zabavne i pop jačke. Ciljem broji, da kanu proširiti repertoar i na engleske i ugarske pjesme a kad se ugoda, ćedu i zavježbati vlašće kompozicije, tako Silvana Pajrić.