Samouprava pelja OŠ Koljnof

Na osnovnoj školi Mihovil Naković u Koljnofu su pandiljak počeli novo školsko ljeto s velikom preminjbom. Budžetom škole od sada naime već ne upravlja poludržavni institut, nego seoska Hrvatska samouprava. Ona se je dvoja ljeta borila za to, da dostane školu opet u nadležnost sela kot je to ranije bilo.

„Škola je bila svenek općinska, tako da je općina sastavila poseban budžet za školu“, povida Ingrid Klemenčić, predsjednica Hrvatske samouprave Koljnofa. S 2013. ljetom je seoska samouprava predala školu državi. Pokidob je ali u cijeloj Ugarskoj bila napeta situacija u vezi financiranja škol, je Vlada postavila Klebelsberg institut, ki je postao novi obdržavatelj osnovnih i stručnih škol, razlaže Klemenčić.

Institut odlučuje o projekti

Problem ovim konstruktom je bio, da škola nije dostala potribne pineze za financiranje projektov u vezi s hrvatstvom. „Mi smo institutu morali predati pedagoški program, onda su oni odlučili, ke projekte ćedu sufinancirati, a to nije bilo uspješno“, razlaže Klemenčić. OŠ Koljnof ima naime kooperaciju sa školami iz Buševca, Jelenja i Čavle u Hrvatskoj. U okviru ove suradnje organiziraju svako ljeto jezične tajedne u Hrvatskoj, ali i druge projekte.

Jur lani je Hrvatska samouprava sufinancirala ove projekte s prilično 5.000 eurov, veli Klemenčić. Onda je jur po prvi put došla ideja, da bi preuzeli školu. Ali, kako razlaže Klemenčić, polag zakonske situacije to nije bilo moguće. Zbog toga je samouprava stavila molbu na ugarski parlamenat, da se preminji zakon i da smu mjesne hrvatske samouprave biti obdržavatelji škol. „To nam se je ugodalo“, veli Klemenčić.

Očekuju pomoć od općine i državne samouprave

Za mjesnu hrvatsku samoupravu i za samu školu to ali znači, da imaju navaljeno već odgovornosti. Samouprava će sada naime biti nadležna za plaćanje učiteljev i za obdržanje zgrade, a škola će s tim budžetom morati gospodariti. Hrvatska samouprava Koljnofa se ufa, da će im financijski pomagati općina i Državna samouprava.

Po broju učenikov bi morali od države dostati subvenciju od oko 100 milioni forintov, to je prilično 319.000 eurov. „Na početku ćemo biti jako skromni, onda se ufam kot predsjednica da nećemo imati poteškoće, iako je jako jako velika skrb“, veli Klemenčić.