24. Forum hrvatskih manjin u Zagrebu

U Zagrebu su projdući petak održali 24. Forum hrvatskih manjin. Stao je pod naslovom „Jezično jerbinstvo hrvatskih autohtonih zajednic Sridnje i Jugoistočne Europe“.

Na Forumu hrvatskih manjin su u govori i brojni referati pokazivali na to, da je jezična mnogovrsnost ugrožena u globaliziranom svitu, a posebno da to valja za jezike i dijalekte malih hrvatskih manjin.

Hrvatska kani već podupirati hrvatske manjine

Na stručnom skupu su sudjelivali Hrvati iz Ugarske, Česke, Srbije, Črne Gore, Italije i Rumunjske. Gradišćanski Hrvati iz Austrije ov put nisu bili zastupani. Priredbu je organizirala Hrvatska matica iseljenika u Zagrebu.

Državni tajnik Zvonko Milas od Državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je naglasio da će Hrvatska nadalje podupirati hrvatske manjine različnimi programi. Rekao je, da je Hrvatska i znatno povećala sredstva za podupiranje hrvatskih nacionalnih manjin i da će se ov trend nastaviti i kljetu. Za hrvatske manjine, ke živu u 12 europskih držav, je u ovom ljetu predvidjena svota od 4,5 milioni kunov, to je prilično 606.000 eurov.