40 ljet partnerstvo Koljnof – Buševec

S velikom feštom u Buševcu u Hrvatskoj su svečevali Koljnofci i Buševčani svoje 40 ljet dugo partnerstvo. 1978. ljeta su potpisali prijateljsku povelju i od onda gaju veze na različni područji. Prvi korak su započeli 1977. ljeta direktori škol.

Kako je rekao načelnik Franjo Grubić su bivši direktor koljnofske škole Franjo Pajrić i sada jur pokojni direktor buševčanske škole Zvonko Vučec počeli partnerstvo.

Partnerstvo počelo za vrime komunizma

Ončas su obadvoja sela bila u komunistički država. Željezni zastor je visio i ljudem nije bilo dozvoljeno da slobodno putuju, samo u druge komunističke države svako treto ljeto. Ali kulturna društva su mogla redovitije putovati tako da su mladi ljudi bili željni biti u društvo, je rekao Grubić. Ali partnerstvo i veze se držu do dana današnjega, tako da su u ovi 40 ljet sklopili diboka prijateljstva.

„Najveć profitiraju dica“

Veze imaju ova dvoja sela na različni polji. Tako se družu kulturna i folklorna društva, ali i na športstkom sektoru imaju kontakte. „Od onda su Koljnof došle tambure“, tvrdi Franjo Grubić. Sva koljnofska folklorna i tamburaška društva da su dostala tambure iz Buševca. Ove su uglavnom od tamburaškoga majstora Katulića iz Buševca.

Najvažnije i najintenzivnija je veza med školami. Tako učiteljice iz Buševca dojdu svako ljeto podučavati u Koljnof. Zvana toga putuju koljnofski školari svako ljeto u Buševec i onde pohadjaju hrvatsku nastavu, imaju izlete i se družu medjusobno. Stoprv pred kratkim su opet bili u Hrvatskoj. Ali i buševčanska dica dojdu u koljnofsku školu.

Uz Buševec i druga partnerska sela

„Mi čuda profitiramo od ovoga partnerstva, tako da ćemo to sigurno dalje gajiti“, je rekao načelnik i predsjednik Koljnofskoga hrvatskoga društva Franjo Grubić. Svako drugo ljeto Koljnofci putuju u Buševec i obrnuto. Uz selo Buševec, ko leži jugoistočno od Zagreba, ima Koljnof kulturni kontakt sa selom Bibinje u Dalmaciji kot i Kiseljakom u Bosni i Hercegovini.