8. ekstremna tura jako uspješna

Oko 5.100 sudionikov se je danas otpravilo na ekstremnu turu okolo Niuzaljskoga jezera. Oficijelni štart za 120 kilometov dužičku turu je bio u pol petoj rano. Nakana priredbe je, da sudioniki u 24 ura dojdu okolo jezera. Ljetos su se sudioniki mogli otpraviti i iz Hećke u Ugarskoj, Apetlona i Niuzlja na put.

Grupa od devet kotrigov fileškoga društva „Gibanje“ se je u 10.30 ganula iz Niuzlja na 30 kilometrov dužičak put za seniore „Golden Walker“. Gibati se i gajiti prijateljstvo su glavne motivacije za fileške pišake, veli predsjednik društva, Franz Kirschberger.

Na ov event da se nisu posebno pripravili, ar je dost da se človik redovito giblje a to da oni u društvu djelaju. O sudjelivanju pri turi okolo Niuzaljskoga jezera da su jur dugo premišljavali i cilj je, da projdu duže distance, na primjer 60 ili 80 kilometrov i konačno koč cijelu distancu od 120 kilometrov, je rekao Franc Kirschberger. Za ljetos da su ta mjesta jur bila rasprodana.

Seniori i školari su išli 30 kilometrov

Ukupno su sudjelivali 203 seniori, najstarja je Elfrieda Fröch iz Celindofa s 78 ljeti. Najstarji sudionik cijele ture je polag organizatorov 85 ljet star. A pri 30 kilometrov dugoj turi „School of Walk“ su sudjelivali 1272 školari. Pri lanjskoj turi je bilo oko 3.500 ljudi na putu.