Crikvene novine u novom obliku

Ovu nedilju ćedu se pojaviti crikvene novine željezanske biškupije Glasnik u novom obliku. Za reformu odgovoran je novi biškuspki vikar za hrvatske posle u željezanskoj biškupiji, Željko Odobašić, ki je preuzeo i peljanje Hrvatske sekcije pastoralnoga ureda i uredjivanje Glasnika.

Farnik Trajštofa i Uzlopa, Željko Odobašić je s početkom novoga ljeta naslijedio patera Štefana Vukića kot biškupski vikar za hrvatske posle.

Moderni teksti s većimi slovami i fotografjiami

U okviru aktualne reforme je Glasnik dostao drugačiji sadržaj, novi logo, novi papir i novi dizajn. Glasnik nudi odsada veće fotografije, moderne i kraće tekste, da si je ljudi moru laglje pročitati, ovako Odobašić. Cilj je, da svaka fotografija ima poruku, ka neka veljek zadobene zanimanje štitelja. S malo većimi slovami će se moći Glasnik i laglje čitati.

Prvi dupli broj obnovljenoga Glasnika ima 12 stranic. Na svetke kot su to Božić i Vazam ćedu se crikvene novine željezanske biškupije pojavljivati u ovom opsegu, a obično ćedu imati osam stranic, je rekao Željko Odobašić. Zadnja velika sadržajna i grafička reforma Glasnika je bila pred 22-mi ljeti pod peljanjem sadašnjega biškupa Egidija Živkovića.