Baza Naković
Nakovich Bázis

Naša škola postoji već od 1879. ljeta. Najpoznatiji učitelj i ravnatelj škole je bio kantor, pjesnik i jezikoslovac Mihovil Naković. On je bio med ostali najpoznatiji reformator gradišćanskohrvatskoga jezika.

Iskolánk 1879. óta áll fenn. Legismertebb volt tanára és igazgatója Nakovich Mihály kántortanító, költő és nyelvész. Ő volt többek között a várvidéki horvát nyelv legismertebb reformátora.