Dan mladine će biti u Vincjetu

Hrvatski akademski klub je oficijelno dao na znanje, da će 47. Dan Mladine biti u Vincjetu. Trodnevnu priredbu će organizirati mladina Čajte i Vincjeta.

Zadnji put se je manifestacija u Vincjetu održala 1986. ljeta. Termin za najveću trodnevnu feštu gradišćanskohrvatske mladine će biti od 6. do 8. septembra 2019. ljeta.

Svako ljeto drugo selo i druga regija

Hrvatski akademski klub svako ljeto priredjuje ovu najveću manifestaciju gradišćanskohrvatske mladine u nekom drugom selu ovkraj i onkraj granice. Po tradicionalnom redoslijedu se svako ljeto priredjuje u drugoj regiji, i to na sjeveru, u sredini ili na jugu. Ljetošnji 46. Dan mladine je bio u Cindrofu.