Dan sela i trgadbena fešta

U tradicionalnom vinogradarskom selu Koljnof su subotu svečevali trgadbenu feštu s povorkom i zabavnim programom. Fešta je svenek početak trgadbe u vinogradi, je rekao Grubić.

U Koljnofu, kade je prlje svaki stan imao vinograd i vlašće vino, se ali sve manje ljudi zanima za vinogradarstvo. Kako je rekao Grubić je malim seljakom teško da preživu na sajmu, tako da on misli da ćedu prlje ili kašnje samo veći vinogradari ili vinogradarska poduzeća producirati vina. Ipak se ufa, da će u Koljnofu i nadalje ostati vinogradarstvo.