Hrvatska samouprava se bori da preživi

Jursko-mošonsko-šopronska hrvatska samouprava kani najti rješenje, da bude mogla poslovati i po dojdući komunalni izbori u Ugarskoj. Polag rezultatov brojidbe iz 2011. ljeta ćedu pri dojdući izbori 2014. ljeta još samo u tri varoši i u šest seli županije smiti odibirati hrvatsku manjinsku samoupravu.

Išću pravno i političko rješenje

U Horpaču, selu na susjedstvu Unde, u kom Undaci pohadjaju osnovnu školu su pri brojidbi registrirali samo 25 Hrvatov, namjesto potribnih 30. Odgovorni su računali s još višim brojem Hrvatov. Tako će se u budućnost broj hrvatskih samoupravov smanjiti na 9. To znači, da već neće biti Jursko-mošonsko-šopronske hrvatske samouprave. Takovu moru formirati samo onda, ako postoji 10 samoupravov. Sada političkimi i pravnimi koraki kanu najti rješenje, je rekao Pišti Kolosar, predsjednik Hrvatske županijske samouprave.