Hrvatski kalendar u Ugarskoj

Zbivanja na manjinskopolitičkom, društvenom, kulturnom, školskom, športskom i zabavnom polju kod Hrvatov u Ugarskoj se zrcalu u Hrvatskom kalendaru za 2019. ljeto, koga je opet izdala Croatica, nonprofitni medijski centar Hrvatov u Budimpešti.

Glavna urednica kalendara, Branka Pavić Blažetin u predgovoru Hrvatskoga kalendara piše, da se hrvatski jezik zgublja u hrvatski obitelji, čuvarnica, škola, institucija, kot i iz političkoga i javnoga života Hrvatov u Madjarskoj. „Sačuvajmo ga zajedno listajući i stranice Hrvatskog kalendara 2019“, piše Pavić Blažetin u predgovoru Kalendara. On da je oaza hrvatske pisane riči u Madjarskoj.

Kalendar je bogato islustriran i se na 240 strani bavi i s Panonskim institutom u Pinkovcu, ki je svečevao lani 25-ljetnicu postojanja, kot i naticanjem u jačenju MiCROfon u Petrovom Selu ili sambotelskom hrvatskom školom i čuvarnicom.

U 2016. ljetu su u Sambotelu otvorili hrvatsku čuvarnicu ku jur pohadja 50 dice, a u prvom razredu osnovne škole imaju 15 školarov. Hrvatski naobrazbeni centar će se ljetos preseliti u svoj vlašći dom, u kom će na jesen početi samostalno poslovati.