HŠtD se skrbi za budućnost Hrvatskih novin

Hrvatske novine ljetos stupaju u 110. ljeto svojega izlazenja, ali novinam se grozi ukidanje žive subvencije, a tako i pinezna propast. To piše izdavač Hrvatskih novin, Hrvatsko štamparsko društvo HŠtD prilikom novoga ljeta.

Hrvatsko štamparsko društvo potribuje, da se financiranje Hrvatskih novin još 2019. ljeta riješi na zakonskoj razini Republike Austrije, ča ali nebi smilo odvezati Republiku Hrvatsku, da se skrbi za hrvatski tisak i novinstvo kod gradišćanskih Hrvatov.

Pretkipi Južni Tirol, Koruška, Nimška i Danska

U tom da su pretkipi Slovenija za koruške i štajerske Slovence, Austrija i Bavarska za Južnotirolce, Nimška za Dance i Danska za Nimce na nje teritoriju.

U izjavi Hrvatsko štamparsko društvo nadalje piše, da mora biti kratkoročni cilj dizati jezičnu kompetenciju i kod budućih štiteljev, slušateljev i gledateljev hrvatskih medijov.

Doslovno piše: „Moramo stvoriti uvjete, da će postati atraktivno učiti ov jezik, da se od gradišćanskohrvatskoga jezika bude moglo i živiti a da i gospodarstvo potribuje znanje gradišćanskohvatskoga jezika. Moramo se pobrinuti, da ov jezik uz identifikacijski bude i komunikacijski jezik. Moramo se svi skupa pobrinuti i ne smimo odvezati državu i nje institucije i ustanove, da skrbi za revitaliziciju i izgradnju ovoga jezika“, piše Hrvatsko štamparsko društvo u svojoj izjavi na početku novoga ljeta.