Knjiga o povijesti gradišćanskih Hrvatov

U zemaljskom študiju ORFa u Željeznu su pandiljak navečer svetačno predstavili prvu knjgu o povijesti gradišćanskih Hrvatov ku je izdalo Hrvatsko kulturno društvo. Tri autori su oko pet ljet dugo djelali na povijesnoj knjigi – i to Štefan Zvonarić, Miroslav Šašić i Nikola Benčić.

Knjiga aprobirana kot udžbenik za sridnje škole

Autore su podupirali Mirko Berlaković, Ivan Rotter i Matthias Wagner ki je bio odogovoran za layout knjige, ka je jur aprobirana kot školska knjiga.

Knjiga o cijelokupnoj povijesti Hrvatov u Gradišću

Pravoda, knjigu moru hasnovati i u podučavanju starje odnosno i mladje dice. Knjiga obuhvaća različna povijesna razdoblja – i to od prapovijesne dobi ča do 2018. ljeta.

Poznavanje prošlosti važno za opstanak u budućnosti

Polag riči autora Nikole Benčića je za narodnu grupu izuzeto važno poznavati svoju povijest, ar samo onda da je moguće graditi temelje za budućnost. To poznavanje povijesti da ali nije važno samo iz gledišća znanja, nego i iz emocionalnoga gledišća, ko zapravo stvara uvjete za opstanak narodne grupe, tako Benčić.

Knjiga je izašla i u tvrdi korica kot i broširana

Knjiga „Povijest gradišćanskih Hrvatov“ ima već od 300 stranic. Kupit se more kod HKD-a. Izdanje s tvrdimi koricami se do konca ljeta prodaje za 40 eurov.

Knjiga o povijesti Gradišćanskih Hrvatov se more upotribljavati ne samo u Austriji, nego i u Ugarskoj i u Slovačkoj.