Koljnofci su do subote piše na putu

Dva dane pred početkom 95. tradicionalnoga hrvatskoga shodišća u Celju se je srijedu otpravilo daljnjih šest hodočasnih grup na put u Celje. Iz Koljnofa i okolice je isto danas srijedu krenula grupa od 35 hodočasnikov. Njim ćedu se zutra priključiti daljnji četiri hodočasniki. Po maši petak navečer s Bizonjci ćedu subotu u 16.00 skupa ulaziti u baziliku u Celju..