Koljnofu svečuju Martinju

I u Koljnofu svečuju Martinju. Mala crikva u sredini Koljnofa je posvećena svetomu Martinu. Njega su se spomenuli pri različni akcija u poslidnji tri dani.

Jur petak navečer su se u Koljnofu spomenuli seoskoga patrona svetoga Martina. Na poziv seoskoga farnika, Antala Nemetha su pri svetoj maši u deseti dopodne sudjelivali farniki iz šopronske regije.

Crikvu svetoga Martina u Koljnofu su dali obnoviti 2016. ljeta prilikom ljeta sv. Martina

I dica su bila uvezana u svečevanje

Subotu navečer je slijedila vigilija i sveta maša u hodočasnoj crikvi. Po svetoj maši je bila prošecija, pri koj su nosili štatuu svetoga Martina ča do crikve u sredini sela, ka je njemu posvećena. Onde su dica čuvarnice oblikovala program s laternami a veća dica su recitirala pjesme i tekste.

Nedilju dopodne su se u deseti ura isto spomenuli svetoga Martina u seoskoj crikvi Koljnofa.