Mini Glas Gradišća u Koljnofu

U Koljnofu su nedilju priredili „Mini-Glas Gradišća“, pri kom su jačila dica od osam do 16 ljet. Iz samoga Koljnofa je nastupilo sedam školarov, zvana toga su u Koljnof došli i mladi jačkari iz Hrvatske. U okviru priredbe su se spomenuli i pokojnoga jačkara Olivera Dragojevića.

Po pauzi opet novi pokušaj u Koljnofu

Polag riči organizatora priredbe Franje Pajrića su kanili opet dati mladim Hrvatom iz Koljnofa i okolice šancu da se prezentiraju publiki.

Pred nekimi ljeti da je na žalost ukinuta serija „Glas Gradišća“, ka je isto tribala motivirati mladinu da se aktivno bavu s hrvatskom muzikom, tako Pajrić.

Etnomemorijalni informacijski centar kot organizator

Priredbu u kulturnom domu je organizirao Etnomemorijalni informacijski centar Gradišćanskih Hrvatov u Koljnofu.

Subotu 20. oktobra će se u Petrovom Selu održati Microfon, to je općenito naticanje u pjevanju za mlade Hrvate u Ugarskoj, pri kom će kot gost nastupiti i Vladimir Kočiš Zec.