Nikola Benčić 80 ljet star

Dugoljetni djelač na hrvatskom narodnom polju, Nikola Benčić, petak svečuje svoj 80. rodjendan. Dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je znatno pridonesao otkrivanju i širenju povijesti, kulture i literature Gradišćanskih Hrvatov.

U ime Hrvatskoga štamparskoga društva je tom prilikom izjavio glavni urednik Hrvatskih novin Petar Tyran, da Nikola Benčić nije samo velikan kulturne povijesti Gradišćanskih Hrvatov nego je pred svim i stručnjak za književnost nekada zapadnougarskih, ada današnjih Gradišćanskih Hrvatov.

Za Hrvatsko štamparsko društvo je Nikola Benčić bio i predsjednik, dugoljetni odbornik, autor i urednik a uza to i stalni dopisnik Hrvatskih novin, pišu u izjavi.

Cijeli svoj život se je bavio Miloradićem

Rodjeni Nardananc Nikola Benčić je doktorirao disertacijom o Mati Meršiću Miloradiću. Sastavio je dvi zbirke Miloradićevih jačak a ljetos je prezentirao opsežnu monografiju o ovom velikanu gradišćanskohrvatske književnosti.

Po zvanju je Nikola Benčić bio pedagog. Svoje spoznaje o gradišćanskohrvatskoj literaturi, povjesti i kulturi je širio med pripadniki narodne grupe.

Na početku na gimnaziji u Željeznu i na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji, kašnje i na bečanskom sveučilišću, kade je bio lektor i časni sveučilišni profesor a u zadnje vrime organiziranjem putovanj po hrvatski slijedi.

Jubilar Benčić je napisao monumentalna djela o novina i časopisi Gradišćanskih Hrvatov, o hrvatskom kazališću i igrokazi kot i o književnosti ove narodne grupe u dvi sveski.

Najnovija publikacija predstavljena prošli tajedan

Najnovija publikacija, u koj je mjerodavno sudjelivao Nikola Benčić se zove „Povjest Gradišćanskih Hrvatov“.

Aprobirana je za školsku upotrebu, a početkom ovoga miseca je knjiga predstavljena u prostorija ORF-a Gradišće u Željeznu.

Član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nikola Benčić se angažira i na društvenom sektoru. Uz Hrvatsko štamparsko društvo je on bio predsjednik HAK-a i pokretač Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov.

Kot jezikoslovac je mjerodavno pomagao pri normiranju gradišćanske varijante hrvatskoga jezika. Za neutrudljivo djelo su Gradišćanski Hrvati 1999. ljeta častili Nikolu Benčića Kulturnom nagradom.

Pred tridesetimi ljeti je Nikola Benčić nastao dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.