Novi seoski plani za Koljnof

U Koljnofu je općina čer četvrtak pozvala na informacijski sastanak o izgledu sela u budućnosti. Polag zakona mora općina izdjelati plan za dojdućih 10 ljet. Predlog ćedu predstaviti stanovnikom, ki pak još moru izraziti želje za poboljšanje.

Kot je rekao načelnik Koljnofa Franjo Grubić sadržavaju plani točan budući kip sela. To znači, da je točno definirano kako visoki su stani, u ki farba, kamo ćedu posaditi stabalja po selu itd. Stanovniki da su isto pozvani, da doprinesu ideje i nove impulze za selo.

Dobra infrastruktura za selo

Koljnof da ima skoro 2.200 stanovnikov, za ke imaju u selu i dobru infrastrukturu kot su to škola i čuvarnica kot i trgovine. Već stanovničtva da bi bilo jur problematično od infrastrukture i od vodovodnoga sistema, tako Grubić.

Hrvatski jezik se gaji u selu

Kot veli načelnik Franjo Grubić prilično polovica stanovničtva govori hrvatski, a to kanu držati i u budućnosti. Škola i čuvarnica su dvojezična, kulturni žitak u selu da je jako bogat, tako da hrvatski jezik živi u Koljnofu, je rekao seoski načelnik Franjo Grubić.

Za izdjelanje predloga ima općina tri misece lazno. Do konca ljeta kanu završiti projekt u Koljnofu.