Podupiranje Hrvatov izvan Hrvatske

Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je petak odobrio pinezna podupiranja od 1.816.000 kunov (245.000 eurov) za osebujne potriboće i projekte, ki su od interesa za Hrvate izvan Hrvatske u 2018. ljetu.

Pri naticanju za dodiljenje podupiranja, ko je bilo publicirano u internetu, je od početka oktobra do početka novembra stiglo pri 760 prijavov. Od tih će Središnji ured podupirati 105 projektov u različni zemlja od Čileja, prik Srbije do Novoga Zelanda.

Podupiranje i za Hrvatski centar

U Austriji će Središnji ured za Hrvate izvan Hrvatske podupirati dva projekte. I to će Hrvatski centar u Beču za personalnu i prostornu infrastukturu i za obdržanje Hrvatskoga centra dostati podupiranje od 15.000 kunov, ada oko 2.000 eurov, a tu istu svotu će primiti i društvo Horizont iz Beča za kreativnu djelaonicu hrvatskoga jezika i kulture.

Podupiranja med 6.000 i 80.000 kunov

U Ugarskoj će podupiranje od 35.000 kunov (4.700 eurov) dostati Hrvatska državna samouprava za priredjenje Državnoga dana Hrvatov, a Znanstveni zavod Hrvatov u Pečuhu će dostati subvenciju od 15.000 kunova za izdavanje Zbornika referatov 16. internacionalnoga kroatističkoga znanstvenoga skupa.

Subvencije za 2018. ljeto s projekcijom na 2019. i 2020. ljeto, ke će isplatiti Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske iznašaju med 6.000 i 80.000 kunov.