Pozvali su na II. Forum mladine u Koljnof

Hrvatska Matica iseljenika je po drugi put priredila takozvani Forum mladih pripradnikov hrvatskih manjin, koga su održali od petka do čer nedilje otpodne u Koljnofu. Glavna tema sastanka je bila „Manjinsko obrazovanje na hrvatskom jeziku i iskustva mladih“.

Prvi forum je bio lani u Subotici, u Vojvodini. Ljetošnji forum su organizirali u kooperaciji s Društvom gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj i Hrvatskom samoupravom u Koljnofu. O Forumu je rekla predsjednica Hrvatske samouprave u Koljnofu, Ingrid Klemenšić, da je za mlade ljude važno, da upoznaju pripadnike hrvatske manjine iz drugih držav. Tako da moru i upoznati probleme i poteškoće ke u drugi država vladaju. Problemi da nisu u svakoj državi isti, tako Ingrid Klemenšić.

U neki krajina da školam sfaljaju dica, ar je jako malo dice, tako da se zatvaraju škole, drugdir da je problem, da dica uču samo dijalekt i ne poznaju standardni jezik.
Tako je bilo jedno pitanje ko su diskutirali, ki jezik podučavati u škola – dijalekt ili standardni hrvatski jezik, kako dalje i kako suradjivati.

Pri Forumu mladih pripadnikov hrvatskih manjin je sudjelivalo oko 20 ljudi iz Austrije Ugarske, Italjie/Molise, Slovenije, Rumunjske i Crne Gore. Uz djelatne grupe su imali i zabavni program a bili su i na izleti u Kiseg, Šopron i na tvrdjavi u Fortnavi.