Predstava pečuškoga teatra u Koljnofu

Jedino hrvatsko profesionalno kazališće izvan Hrvatske je danas nedilju nastupilo u Koljnofu, i to Hrvatsko kazalište Pečuh/Peticrikva. Ansambl od 15 glumcev, muzičarov i tancošev je predstavio narodni igrokaz „Marica“.

Ovu vlašću produkciju je napisao profesor na pečuškoj gimnaziji, Zoltán Gátai. Kusić je prava pučka komedija, je rekao glumac Dejan Fajfer. Svega se dogadja u nekoj krčmi, u ku dojdu različni ljudi. „Puno šale, muzike, plesa i zabave“, je rekao Fajfer.

Hrvatsko kazalište u Pečuhu

Hrvatsko kazalište Pečuh su osnovali 1992. ljeta. Utemeljitelj je bio Antun Vidaković, a med pokretači je bio i pokojni Đuro Franković. Kazalište danas pelja Slaven Vidaković. Ljetos su otvorili renoviranu i pregradjenu zgradu, je rekao Fajfer. Kazalište je smješćeno u Aninoj ulicu (Anna utca 17).

Kazalište ima svoje vlašće hrvatske produkcije, ke predstavljaju glumci, ki su dijelom profesionalci. Polag Fajfera nimaju toliko profesionalnih hrvatskih glumcev, tako da ansambl dijelom postoji i od amaterskih glumcev. Umjetniki su iz Ugarske ali i iz Hrvatske.

Važno za očuvanje jezika i identiteta

Kazalište ima vlašće produkcije, ali predstavlja i klasične kusiće. Tako su na primjer za otvaranje predstavili „Povratak Filipa Latinovića“ od Miroslava Krleže.

Pravoda imaju uglavnom hrvatsku publiku, ali kako je rekao Fajfer, je sve manje ljudi, ki znaju hrvatski. Ansambl kani i počvrstiti hrvatsku narodnu grupu u Ugarskoj, tako da se ljudi i uču jezik i se jača identitet. Zvana toga imaju i brojne predstave za dicu, jednu od tih su pred dvimi ljeti predstavili u Kugi u Velikom Borištofu.