Prezentiran Kalendar Gradišće 2019

Pred kratkim su suradniki Hrvatskoga štamparskoga društva u Celindofu prezentirali Kalendar Gradišće, ljetopis Gradišćanskih Hrvatov, za 2019. ljeto. Aktualno izdanje ima 240 strani i je podiljeno u sedam tematskih krugov. Glavna tema je budućnost.

Kalendar Gradišće je po jedanaesti put uredila Ingrid Klemenčić. Pokidob su dica budućnost narodne grupe Gradišćanskih Hrvatov je oblikovala omotnu stran Kalendara s dičjimi portreti, je rekla Ingrid Klemenčić.

Šest tematskih krugov

Kalendarka je podilila knjigu u sedam tematskih krugov, od budućnosti svakidašnjice, prik budućnosti vjere do budućnosti povijesti. Jedno poglavlje je posvećeno hrvatskomu piscu Augustinu Blazoviću i sadržava tri njegove pripovitke, a drugo opet Feriju Sučiću, bivšemu kalendarcu, ki je rodjen pred 100 ljeti.

Ingrid Klemenčić se zahvaljuje kod svih autorov, ki sudjeluju pri sastavljanju Kalendara i poziva i dicu, da bi napisala kakov sastavak ili nacrtala kakovu sliku za Kalendar Gradišće. Obično ljudi pošalju svoje tekste uredničtvu a po tom pak glavna urednica stavi glavnu temu i podili prinose u poglavlja.

Iako ima Kalendar Gradišće naslov za 2019. ljeto ćedu se naravno dogodjaji i obljetnice, kih će se spomenuti gradišćanskohrvatska zajednica, publicirati u Kalendaru za 2020. ljeto, ovako Klemenčić dalje.

Hrvatsko štamparsko društvo još pred Božići kani razvoziti Kalendar po pojedini hrvatski seli.