Pripravlja se Forum mladih u Koljnofu

Hrvatska Matica iseljenika pripravlja 2. forum mladih pripradnikov hrvatskih manjin, koga ćedu održati u Koljnofu. Tema sastanka će biti manjinsko obrazovanje na hrvatskom jeziku i iskustva mladih.

Medjunarodni susret će se održati u kooperaciji s Društvom gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj i hrvatskom samoupravom u Koljnofu. U fokusu ćedu biti iskustva mladih, kako su oni doživili hrvatsku naobrazbu doma, u čuvarnici, osnovnoj i sridnjoj školi, a znamda i na sveučilišću.

Putem različnih iskustav najti standard unutar EU-a

Gradišćanski Hrvati na primjer živu u četiri država, a u naobrazbi i socijalizaciji kot pripadniki manjine da je razlik u svakoj zemlji, je rekao potpredsjednik hrvatske samouprave u Koljnofu, Petar Mogyorósi. Mladim iz hrvatske manjin kanu s ovim spravišćem nuditi priliku, da upoznaju druge. Morebit će se i ugodati dojti do nekoga zaključka, kako unutar Europske unije neka bude standard obrazovanja na hrvatskom jeziku, ovako Mogyorósi.

Pozvani su svi, ki se zanimaju za hrvatsku naobrazbu

Na Forum mladih pripadnikov hrvatskih manjin su pozvani svi, ki se zanimaju za tematiku hrvatske naobrazbe i ki morebit kanu dalje djelati na tom polju i suoblikovati okvire za hrvatsku naobrazbu. Organizatori se ufaju, da ćedu se odazvati pred svim mladi učitelji i mlade učiteljice, ki se morebit jur angažiraju u različni društvi i su spoznali da je naobrazba ključ svemu, je rekao Mogyorósi.

Uz djelatne grupe, pri ki ćedu sudioniki rastresti svoja iskustava, su predvidjeni izleti i zabavan program. 2. forum mladih pripradnikov hrvatskih manjin u Koljnofu će biti od 21. do 23. septembra. Najaviti se more kod Hrvatske matice iseljenikov i kod hrvatske samouprave u Koljnofu. Prvi forum je bio lani u Subotici, u Vojvodini.