Putujuća Celjanska Marija u Hrvatski Šica

Putujuća Celjanska Marija ljetos ima svoje prebivališće u hrvatski seli Pinčene doline, to su Narda, Gornji Čatar, Hrvatske Šice i Petrovo Selo. Od novembra je štatua stala u crikvi u Gornjem Čataru. Subotu otpodne je otputovala dalje u crikvu u Hrvatske Šice.

Već od 200 vjernikov je prem hladnoga vrimena piše sprohodilo kip Marije Celjanske, se veseli Roza Pesenhofer od farskoga savjeta.

Dva misece je stala u Čataru

Putujuća Celjanska Marija je prošle dva misece bila u crikvi u Čataru. Kako je rekla Rosa Pesenhofer je ljudem bilo lipo doživiti božićne svetke s Marijom Celjanskom. Imali su troja velika shodišća a svaki tajedan su primili i manje grupe. Domaći ljudi su bili jako priskočni, su pomagali i čuda pekli, je rekla Pesenhofer.

U prošeciji sprohodili Putujuću Celjansku Mariju

U dužičkoj prošeciji su subotu otpodne nosili kip Majke Božje i ju jačući i moleći sprohidili najprvo u ugarsko-nimško selo u Vaskeresztes. Onde su se kratko pomolili u crikvi. Zatim su dalje išli u Hrvatske Šice, kade će kip Marije Celjanske stati dojduće dva misece.

Kako je rekao načelnik Vilmoš Bugnjić se jako veselu, da ćedu moć primiti toliko ljudi, ar su oni najmanje selo ovoga saveza. „Svi ljudi se veselu i svakoga čekaju“, tvrdi Vilmoš Bugnjić. Do sada su se jur najavile dvi grupe. 2. februara ćedu imati skupno shodišće svih hrvatskih far Pinčene doline. Kip Marije će do 6. marca ostati u Hrvatski Šica, onda ćedu ju peuzeti vjerniki iz Petrovoga Sela.

Glavna koordinatorica shodišć je Krista Glavanić, načelnica iz Narde. Kod nje se moru ljudi najaviti ili prik facebookstranice Putujuće Celjanske Marije u Nardi.

Celjanska Marija u Pinčenoj dolini

Lani u augustu su u Celju vjerniki Pinčene doline preuzeli od Cogrštofcev Putujuću Celjansku Mariju. Prva štacija joj je bila u Nardi, a iz Velike Narde je došla i u Malu Nardu. Zatim je, kot jur spomenuto, putovala u Čatar a odanle dalje u Hrvatske Šice.

Televizijski prinos o selidbi Putujuće Celjanske Marije iz Gornjega Čatara u Hrvatske Šice predvidjamo za Dobar dan Hrvati 13.januara 2019.