Sajam gradišćanskih Hrvatov u Borti

Danas za dva tajedne ćedu organizacije Gradišćanskih Hrvatov iz Austrije, Ugarske i Slovačke u Borti prirediti svoj drugi sajam. Prvoga su bili priredili pred dvimi ljeti u Koljnofu.

U okviru sajma imaju gradišćanskohrvatska sela iz trih držav mogućnost predstaviti svoje posebnosti, svoje umjetnike, izdanja, folklorne grupe i špecijalitete. Priredit ćedu i folklorni program s nastupom različnih grup. Navečer će nastupiti

u okviru tradicionalnoga Hrvatskoga rok-pop festivala grupa „Srebrna krila” Kot je rekao glavni koordinator Sajma, Petar Mogyorósi, je Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću, kot najveća organizacija hrvatske narodne grupe, preuzela organiziranje Sajma u varoškom parku Borte. U slučaju da vrime ne bude odgovaralo ćedu priredbu održati u dvorani. Ovim sajmom kanu, tako Mogyorósi, putovati po različni regija u ki živu gradišćanski Hrvati.