Savjet publike ORF-a o narodni grupa

Autohtone narodne grupe u Austriji su bile glavna tema sjednice Savjeta publike ORF-a, četvrtak u Beču. U gremiju s 31 kotrigom Joži Buranić iz Mjenova zastupa interese narodnih grup. Joži Buranić je za narodne grupe potribovao ravnopravnost u ponudi ORF-a.

Joži Buranić je rekao, da je plenum Savjeta publike jur lani zaključio, neka ORF proširi program za narodne grupe s težišćem na bečanske narodne grupe u ORF III ili u ORF 2, ar Čehi, Slovaki, Ugri i Romi da nimaju svaku nedilju svoju emisiju. Zbog toga neka bi se stvorila za nje skupna emisija ku bi svaku nedilju mogli gledati. Pokidob se je sastav Savjeta publike u medjuvrimenu minjao je Buranić potribovao, da se s ovim potribovanjem opet bavi Savjet publike.

Potribovanje za tom 30-minutnom emisijom će Savjet publike sada predati Zakladnomu savjetu ORF-a, ki će se sastati 13. decembra.

Bolje integriranje u nimški program

Uza to je Joži Buranič potribovao neka se narodne grupe bolje integriraju u programe na nimškom jeziku, da bi se i onde bavili s temami, ke naližu narodne grupe.

Savjet publike ima različne djelatne kruge, ki se bavu s programom, tužbami, financijami, medijskoj politiki, konzumenti i kvalitetom. Joži Buranić je od maja ovoga ljeta kotrig.

Primanje hrvatskoga programa u Ugarskoj i Slovačkoj

Važno bi bilo za Gradišćanske Hrvate da ORF uspostavi neku kooperaciju s ugarskimi i slovačkimi institucijami, da bi se po digitaliziranju televizijskoga signala opet mogla gledati emisija Dobar dan Hrvati u Ugarskoj i Slovačkoj. „Onde smo prosili da se sklopu savezi, da to bude opet moguće. Na tom se još mora djelati,“ je rekao Joži Buranić.

Neka se stvori historični i aktualni arhiv

Nadalje da bi za Hrvate bilo važno, da bi se hrvatske emisije u TVtheki oficijelno mogle duže gledati od sedam dan. Potriban da bi bio i neki arhiv ORF-a, ki bi omogućio da se emisije moru upotribljavati i za školske projekte. Po riči govorača za narodne grupe u Savjetu publike bi „historični i aktualni arhiv emisijov bio jako dobar posao.“

Obdržanje odnosno poboljšanje resursov

Savjet publike je zamolio peljačtvo ORF-a neka obdrži resurse u redakcija za šest autohtonih narodnih grup, a neke stvari neka još poboljša, je rekao Buranić.

Wrabetz odbio potribovanje

Generalni direktor ORF-a, Alexander Wrabetz je, kako piše APA, odbio potribovanje za dodatnom tajednom emisijom za narodne grupe s argumentom, da poduzeće mora šparati.