Sjednica za Hrvate izvan Hrvatske

Projdući vikend su u Šibeniku u Hrvatskoj održali dvodnevnu sjednicu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U Savjetu su učlanjeni zastupniki hrvatske dijaspore, Hrvatov u Bosni i Hercegovini i hrvatskih manjin. U zajednici zastupnikov hrvatskih manjin širom Europe su zastupani i gradišćanski Hrvati.

Na temelju skupne sjednice ljetos u junu su zastupniki ove zajednice prezentirali izdjelane predloge u Šibeniku. Pred svim ide za bolju suradnju s Hrvatskom na području naobrazbe veli Gabriela Novak-Karall. Sve grupacije su mogli prezentriati svoje teme i predloge.

Predlog: knjiga o Hrvatov izvan Hrvatske

Važna pitanja da su bila obrazovanje i jezik. Predložili su na primjer da bi se napravila jedna knjiga svih hrvatskih manjin izvan Hrvatske, kade ide za povjest i situaciju tih manjinskih grup i da bi se uopće napravila jedna stučnja knjiga o Hrvatov u dijaspori.

Nadalje su prezentirali, da je najavljeno, da će se potpisati ugovor s Pedagoškom visokom školom u Željeznu, da će se u okviru postojeće katedre onde i instalirati lektorat, je rekla Gabriela Novak-Karall.

Zastupani i gradišćanski Hrvati

Gradišćanski Hrvati su zastupani s pet peršon u ovom Savjetu. U Šibeniku su sudjelivali uz Gabrielu Novak-Karall Franjo Pajrić iz Koljnofa, Radoslav Janković iz Hrvatskoga Jandrofa i Josef Leiser, zastupnik Moravskih Hrvatov. Stanko Horvat zbog drugih obavezov nije sudjelivalo pri sjednici u Šibeniku.

Predstavili su različne projekte

Pri sjednici su uz drugo prezentirali novi peti televizijski program Hrvatske televizije, ki emitira pred svim izvještaje o Hrvati širom svita. Predstavili su zvana toga i novi projekt Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o registriranju pravnih i fizičkih peršon. Cilj ovoga registra je, da se stavi bolja digitalna komunikacija med Hrvati širom svita, ovako Gabriela Novak-Karall dalje.