Škola hrvatskoga jezika u Koljnofu

Danas petak u Koljnofu završava takozvana Škola hrvatskoga jezika. Dva tajedne dugo su učiteljice Sanja Mutka i Slivija Kolarek od partnerske škole Vukovina u Hrvatskoh peljale 36 uri hrvatskoga jezika.

Kot je rekla Ingrid Klemenšić od Osnovne škole i čuvarnice Mihovila Nakovića u Koljnofu, je projek sudjelovanja dvih škol 2012. ljeta pokrenuo bivši ravnatelj Vukovinske škole Krešimir Matašin. On da je imao ideju, da dojdu hrvatske učiteljice u Koljnof i da podučavaju onde dicu isključivo na hrvatskom jeziku.

Ov projekt priredjuju sada jur po sedmi put. U Koljnofu da su jako zadovoljni s ovim podučavanjem, jer učiteljice iz Hrvatske da jako intenzivno vježbaju s dicom hrvatski jezik, tako Ingrid Klemenšić.

Uspješan projekt biži jur sedmo ljeto

Pandiljak je delegacija s ravnateljem Damirom Bedićem doputovala u Koljnof. Nastavnice Sanja Mutka i Slivija Kolarek Ježić podučavaju do 9. marciuša u koljnofskoj školi učenike. Ov projekt partnerskih škol je počeo 2012. ljeta na inicijativu bivšega ravnatelja profesora Krešimira Matašina.

Projekt dura dva tajedne:

Od pandiljka, 26. februara početo do 10. marca, ada dva tajedne dugo dura projekt Osnovne škole i čuvarnice Mihovila Nakovića u Koljnofu i Osnovne škole Vukovina iz Hrvatske, takozvana Škola hrvatskoga jezika.