Skup o hrvatskom školstvu u Šopronu

Kako očuvati i dalje dati manjinski jezik u Ugarskoj? To je bila glavna tema skupa u Šopronu u organizaciji šopronskoga Hrvatskoga kulturnoga društva. Referirali su brojni pedagogi ovkraj i onkraj granice, ki podučavaju na različni manjinski škola ili čuvarnica.

Eva Radler od šopronskoga društva je rekla, da su vidili da svaka nacionalnost ima tešoće u očuvanje tradicije i jezika. Zbog toga su skupa premišljavali, kako moru ovu negativnu tendenciju zaustaviti, tako Radler. Za očuvanje gradišćanskohrvatskoga jezika i u daljnji generacija su iskali prikgraničnu suradnju.

Prirediti kanu redovite sastanke

Dogovorili su se da ćedu svako ljeto skupa dojti i izminiti iskustva da pomažu jedan drugomu. Pozvati si kanu goste od šopronskoga sveučilišća i goste iz Hrvatske, je nazvistila Eva Radler. Skup su podupirali Ministarstvo ljudskih resursov, gradska samouprava Šopron kot i Šopronska hrvatska samouprava.