Sveti Rok opet čuva Koljnofce

U Koljnofu su subotu svečevali Dan Koljnofa. Prilikom toga su priredili i trgadbenu feštu. Počeo se je dan ali s otkrivanjem nove štatue svetoga Roka, ka gleda u hodočasnu crikvu na rubu Koljnofa. Brončanu figuru u višini od skoro dvih metrov je napravio kipar Tomislav Kršnjavi iz Zagreba.

Kot povida seoski načelnik Franjo Grubić je novi pilj svetoga Roka poklon partnerske općine Bibinje u Hrvatskoj, s kom se družu jur skoro 40 ljet dugo. Bibinjci ga poštivaju i njim je zaštitnik sela, je rekao Grubić.

Sveti Rok od 1780. ljeta stao u Koljnofu

U Koljnofu je jur od 1780. ljeta stao kip svetoga Roka na rub sela. Bio je na putu po kom su ljudi išli u goru ili lapte. Kako je rekao Grubić su svaki put htili postat kod kipa i se pomoliti, da je sveti Rok čuva od svih betegov tr da ostanu zdravi za seljačko djelo. Sveti Rok je naime zaštitnik od kuge i kolere. Za vrime komunizma u 20. stoljeću su nepoznati štatuu zrušili i od onda već nije stala u Koljnofu.

Novu štatuu su posvetili prilikom svetačne svete maše pri koj je bilo mnogo duhovnikov iz Hrvatske, Ugarske, Austrije i Bosne i Hercegovine nazoči, je rekao načelnik Franjo Grubić. Pri svečevanju su bili i gosti iz partnerske općine Bibinje nazoči.