Već pinez za narodne grupe u Ugarskoj

Dokle u Austriji država jur prik 20 ljet nije povišila podupiranje za narodne grupe, Ugarska ide zadnjih pet ljet drugim putom. Svako ljeto jače podupira narodne grupe. Kako javlja Hrvatski glasnik ćedu državne samouprave manjin dostati kljetu za 10 procentov više podupiranje nego ljetos.

Iz budžeta predsjedničtva vlade i iz budžeta Ministarstva za resurse će Hrvatska državna samouprava za svoje potriboće i za medije kljetu dostati podupiranje od 218 milioni forintov, to je 667.000 eurov. U budžetu za dojduće ljeto je ada predvidjeno 112.000 eurov ili 36,5 procentov već nego ljetos. A za podupiranje institucijov hrvatske državne samouprave je predvidjena svota od 160 milioni forintov, ada 490.000 eurov, to je za 45.000 eurov već nego ljetos.

Prik 1 milion eurov za 13 narodnih grup u Ugarskoj

Za priznate narodne grupe u Ugarskoj, kih je 13, je budžetirano podupiranje od skoro 380 milioni forintov, to prik jednoga miliona 57 tisuć eurov. Podupiranje će se isplatiti narodnim grupam podiljeno na četire dijele u svakom kvartalu. Prvi dio će se isplatiti do 31. januara 2019. ljeta.

Austrija sve svoje priznate narodne grupe podupira svako ljeto sa svotom od 3,8 milioni eurov. Društvam Gradišćanskih Hrvatov je Savezno kancelarstvo u ovom ljetu zasiguralo 1.110.600 eurov.