Veliko zanimanje za najnoviju knjigu

Prvi opširan udžbenik o povijesti Gradišćanskih Hrvatov, koga su napisali Nikola Benčić, Miroslav Šašić i Štefan Zvonarić je jako dobro primljen od ljudi, tako da Hrvatsko kulturno društvo pripravlja jur drugo izdanje te knjige. Pred svim izdanje tvrdimi koricami da je jur skoro rasprodano.

Ove knjige su predvidjene za sve zainteresirane štitelje. U prvom izdanju su tiskali kih 300 egzemplarov je rekao predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva, Stanko Horvat.

U drugom izdanju neće biti velikih promjenov. „Samo neke male tehničke sitnice da ćedu se preminiti. Ali neće biti nijednoga novoga poglavlja niti dodatnih informacijov“, ovako Horvat.

I školsko izdanje dobro primljeno

I za školsko izdanje Povijesti da je interes bio velik, ali tih knjig da su dali tiskati u znatno većem broju.

Srijedu navečer će Nikola Benčić predstaviti knjigu Povijest Gradišćanski Hrvatov u Trajštofu u krčmi Wilhelminenhof u 19.00.

Knjigu su prezentirali na početku oktobra u Zemaljskom študiju ORF-a u Željeznu.