Völgyi predsjednik Hrvatskoga društva

Koljnofsko hrvatsko društvo je dostalo novoga predsjednika. Pri generalnoj sjednici su Gezu Völgyija mladoga odibrali za novoga predsjednika. Völgyi je naslijedio Franju Grubića. Sadašnji načelnik Koljnofa i predsjednik Manjinskoga odbora pri Skupčini Jursko-mošonsko-šopronske županije, Franjo Grubić je prik deset ljet dugo bio u peljačtvu Koljnofskoga hrvatskoga društva. Geza Völgyi mladi je i dopredsjednik mjesne Hrvatske samouprave ter i  predsjednik Matice Hrvatske u Šopronu.

Djelovanje na različni polji

U Koljnofskom hrvatskom društvu su združeni tamburaši, folkloraši i ženska klapa Golubice. Djelovanje društva je šaroliko. Skrbi se za kulturna putovanja, za jačenje Muke Kristiševe i za druge aktivnosti u selu. Dojdući veliki projekt je Tamburaški i plesački tabor, koga ćedu održati od 15. julija početo pod peljanjem Damira Mihovca