Zbornik o književni susreti u Koljnofu

U okviru 9. koljnofskih književnih susretov, ki su danas nedilju napodne završili, su četvrtak u Koljnofu i Petrovom Selu predstavili knjigu o svi dosadašnji književni susreti u Koljnofu. Na 240 stranic su otiskana djela, ka su inspirirana od hrvatskih književnih susretov u Koljnofu.

Kot je rekao glavni urednik Franjo Pajrić zbornik ne sadržava samo liriku i prozu neko sve žanre pisane hrvatske riči tako i putopise pak spominke. Jur dugo im je bila želja izdati zbornik, tako da Hrvati imaju u ruka tekste i predavanja koljnofskih književnih susretov. Nakana im je, da pred svim Hrvati u Hrvatskoj ovako već doznaju o Gradišćanski Hrvati, tako Pajrić.

Sastanak književnikov iz Hrvatske i Gradišća

Pri književni susreti u Koljnofu se sastaju kotrigi Društva hrvatskih književnikov iz Hrvatske s gradišćanskohrvatskimi pisci. Koljnofske književne susrete su pokrenuli sadašnji predsjednik Društva Hrvatskih književnikov Djuro Vidmarovoć i Franjo Pajrić iz Koljnofa.

Pri ljetošnji 9. književni susreti su uz druge gostovali književniki Josip Petrlić Pjero i Nikša Krpetić, ki su štali u škola u Petrovom Selu, Koljnofu i Velikom Borištofu. Pri okruglom stolu subotu na temu Pučki teatar kot čuvar kulturne lokalne zajednice je bila nazoči autorica iz Cogrštofa, Ana Šoretić.